Close

(0)

Table Tennis - International

Time Setka Cup 1 Х 2 Home Draw Away T + -  
Shulepov, Maksym : Zholubak, Mykhailo 2.00 1.60
Retynskyi, Serhii : Korniyenko, Nikolay 1.80 1.80
Klim, Vladislav : Bochkovskiy, Vadim 1.95 1.65
Shulepov, Maksym : Korniyenko, Nikolay 1.90 1.65
Bochkovskiy, Vadim : Zholubak, Mykhailo 2.45 1.40
Retynskyi, Serhii : Klim, Vladislav 1.80 1.80
Shulepov, Maksym : Bochkovskiy, Vadim 2.00 1.60
Klim, Vladislav : Korniyenko, Nikolay 1.80 1.80
Retynskyi, Serhii : Zholubak, Mykhailo 3.15 1.24
Shulepov, Maksym : Klim, Vladislav 2.00 1.60
Retynskyi, Serhii : Bochkovskiy, Vadim 1.60 2.00
Korniyenko, Nikolay : Zholubak, Mykhailo 1.85 1.75
Shulepov, Maksym : Retynskyi, Serhii 1.80 1.80
Klim, Vladislav : Zholubak, Mykhailo 2.15 1.55
Bochkovskiy, Vadim : Korniyenko, Nikolay 1.80 1.80
Nadoporozhsky, Alex. : Babenko, Pavlo 1.60 2.00
Vlasenko, Valeriy : Sedin, Volodymyr 1.80 1.80
Gudimenko, Dmytro : Kozachenko, Anatoly 1.65 1.90
Nadoporozhsky, Alex. : Sedin, Volodymyr 2.35 1.45
Kozachenko, Anatoly : Babenko, Pavlo 1.55 2.15
Vlasenko, Valeriy : Gudimenko, Dmytro 2.00 1.60
Nadoporozhsky, Alex. : Kozachenko, Anatoly 1.60 2.00
Gudimenko, Dmytro : Sedin, Volodymyr 1.90 1.65
Vlasenko, Valeriy : Babenko, Pavlo 1.80 1.80
Nadoporozhsky, Alex. : Gudimenko, Dmytro 1.75 1.85
Vlasenko, Valeriy : Kozachenko, Anatoly 1.80 1.80
Sedin, Volodymyr : Babenko, Pavlo 1.50 2.25
Nadoporozhsky, Alex. : Vlasenko, Valeriy 1.65 1.90
Gudimenko, Dmytro : Babenko, Pavlo 1.60 2.00
Kozachenko, Anatoly : Sedin, Volodymyr 2.00 1.60
Time TT Cup 1 Х 2 Home Draw Away T + -  
Kozyr, Ivan : Kovalenko, Vyachesl. 1.35 2.60
Kozyr, Ivan : Kryshtal, Dmytro 2.00 1.60
Artem, Gubenko : Didukh, Viktor 1.35 2.60
Zaitsev, Mykola : Kinash, Sergey 2.15 1.55
Gogenko, Sergiy : Pismenniy, Evgeniy 1.90 1.65
Yehorov, Kyrylo : Kolos, Maksym 2.10 1.55
Yefimov, Viktor : Pryshchepa, Yevhen 3.05 1.26
Chyzh, Pavlo : Khvysiuk, Andrii 1.80 1.80
Oleskevych, Olexand. : Kovalchuk, Nazar 2.75 1.30
Skachenko, Serhii : Orlovskiy, Sergey 2.60 1.35
Telnoy, Nikolay : May, Ivan 1.55 2.15
Zaitsev, Andrii : Arzanov, Dmitry 1.80 1.80
Didukh, Viktor : Lyevshyn, Vitaliy 1.65 1.90
Kushnyr, Vasiliy : Danilyuk, Nazar 1.35 2.60
Artem, Gubenko : Pismenniy, Evgeniy 1.80 1.80
Zaitsev, Mykola : Kolos, Maksym 2.15 1.55
Yefimov, Viktor : Lyevshyn, Vitaliy 1.80 1.80
Kurotich, Anatoliy : Khvysiuk, Andrii 2.15 1.55
Maksimenko, Artem : Orlovskiy, Sergey 2.00 1.60
May, Ivan : Didukh, Viktor 1.35 2.60
Arzanov, Dmitry : Kinash, Sergey 2.15 1.55
Didukh, Oleksandr : Pryshchepa, Yevhen 2.15 1.55
Oleskevych, Olexand. : Kushnyr, Vasiliy 1.90 1.65
Skachenko, Serhii : Metla, Oleksii 1.28 2.95
Gogenko, Sergiy : Telnoy, Nikolay 2.00 1.60
Yehorov, Kyrylo : Zaitsev, Andrii 1.80 1.80
Yefimov, Viktor : Didukh, Oleksandr 3.35 1.22
Kurotich, Anatoliy : Tovkach, Mykola 1.80 1.80
Maksimenko, Artem : Vakulin, Artem 2.60 1.35
Artem, Gubenko : May, Ivan 1.80 1.80
Zaitsev, Mykola : Arzanov, Dmitry 2.00 1.60
Lyevshyn, Vitaliy : Pryshchepa, Yevhen 3.80 1.17
Kushnyr, Vasiliy : Kovalchuk, Nazar 1.55 2.15
Telnoy, Nikolay : Pismenniy, Evgeniy 1.80 1.80
Zaitsev, Andrii : Kolos, Maksym 2.60 1.35
Maksimenko, Artem : Metla, Oleksii 1.80 1.80
Gogenko, Sergiy : Didukh, Viktor 1.80 1.80
Chyzh, Pavlo : Tovkach, Mykola 2.00 1.60
Oleskevych, Olexand. : Danilyuk, Nazar 2.00 1.60
Skachenko, Serhii : Vakulin, Artem 2.60 1.35
Artem, Gubenko : Telnoy, Nikolay 1.55 2.15
Zaitsev, Mykola : Zaitsev, Andrii 1.85 1.75
Kurotich, Anatoliy : Chyzh, Pavlo 1.80 1.80
Maksimenko, Artem : Skachenko, Serhii 2.60 1.35
Gogenko, Sergiy : May, Ivan 1.80 1.80
Yehorov, Kyrylo : Arzanov, Dmitry 2.15 1.55